Liên hệ

TRƯỜNG THCS TT CỔ LỄ

Địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Hương
Điện thoại: 01233150768
Email: ttcole.thcs@gmail.com